Word lid van Kybernetes!
Loading...
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Dit is een verplicht veld

Dit is een optioneel veld

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld

Onjuiste IBAN.
Dit is een verplicht veld
Hiermee machtig je Kybernetes voor een jaarlijkse SEPA incasso voor het lidmaatschapsgeld van €10,00. Het lidmaatschap opzeggen kan tot 1 augustus. Als je niet optijd opzegt, ben je contributieplichtig en lid tot en met het volgende studiejaar eindigt. Bekijk hier de machtiging details.
Je moet toestemming geven voor de autoincasso en hebt kennis genomen van de deadlines

Kybernetes is verplicht te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan het verwerken van persoonsgegevens in de AVG. Kybernetes verkoopt geen persoonsgegevens aan sponsoren en-/of derden. Lees meer hierover in ons Privacybeleid.
Je moet toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens

Hiermee ga je akkoord met de volledige inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement die gelden binnen Kybernetes.
Je moet akkoord gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement
Update de browser of probeer een andere.