Contact

Kybernetes is gevestigd binnen het gebouw van de Haagse Hogeschool in Delft.

Bezoek en post Kybernetes
Ruimte 1.046
Rotterdamseweg 137
2628 AL Delft
Telefoon en WhatsApp +31 (0) 15 260 6393
Mail bestuur @ kybernetes . nl

KVK 53758986
IBAN NL24 RABO 0166 9764 90
Commissies

Binnen Kybernetes zijn diverse commissies actief. Als je een vraag of opmerking hebt kan je deze rechtstreek naar hun sturen.
Haal bij elk adres de spaties weg en zet een . voor nl.

Studiecommissie studiecommissie @ kybernetes nl
Activiteitencommissie activiteitencommissie @ kybernetes.nl
Eerstejaarsweekendcommissie ejw @ kybernetes nl
Studiereiscommissie studiereis @ kybernetes nl
Mediacommissie media @ kybernetes nl
Lustrumcommissie lustrum @ kybernetes nl
Websitecommissie webmaster @ kybernetes nl
Raad van Commissarissen rvc @ kybernetes nl
Bestuur

De bestuursleden kunnen ook direct gecontacteerd worden via de volgende mail adressen.

Praeses president @ kybernetes nl
Secretaris secretaris @ kybernetes nl
Thesaurier/Penningmeester thesaurier @ kybernetes nl
Commissaris Onderwijs onderwijs @ kybernetes nl
Commissaris Activiteiten activiteiten @ kybernetes nl