Alle voorgaande besturen kan je terugvinden op de pagina bestuur.

Een kleine historie

In collegejaar 2011-2012 is de opleiding Mechatronica aan de Haagse Hogeschool in Delft van start gegaan. In datzelfde jaar hebben vijf gemotiveerde studenten zich ingezet om Kybernetes op te richten met als doel het verbinden en ondersteunen van Mechatronicastudenten tijdens hun studietraject. Destijds was Mechatronica een nieuw vakgebied en zijn de oprichters echte pioniers geweest met de oprichting van Kybernetes. Tot op heden is Kybernetes nog steeds de enige zuivere Mechatronica studievereniging van Nederland. De vereniging ontleent haar naam aan het Griekse woord "kybernētēs", dat betekend cybernetica. Op 13 oktober 2011 zijn de statuten vastgesteld bij de notaris en op 17 oktober 2011 volgde de inschrijving bij de kamer van koophandel. Dit jaar bestaat de vereniging alweer tien jaar!

De oprichters en eerste bestuursleden waren: Rowan Voermans; voorzitter, Bartel Meijers; secretaris, Teun Kortekaas; penningmeester, Bart Entink; lid en Erik van de Kerkhof; lid. Tegenwoordig worden de functies penningmeester en lid respectievelijk thesaurier, commissaris onderwijs en commissaris activiteiten genoemd.

In het logo zijn de verschillende elementen van ons vakgebied verwerkt. Het tandwiel staat voor de mechanische kant van Mechatronica. Tegelijkertijd kan dit gezien worden als een blokgolf gerelateerd aan de elektrotechniek. In het midden staat de 1 en de buitenrand vormt een 0. Dit verwijst naar de informatica. Het 'groter dan'- en het 'kleiner dan' -symbool vormen samen met de 1 de letter K van Kybernetes, maar duiden tegelijkertijd ook het vakoverschrijdend geheel, de wiskunde, aan.